Att gå från familj till företag – så lyckas du som arbetsgivare när ni växer

Jansson på DI Debatt om e-kronan och bitcoin // Jansson på DI Debatt om e-kronan och bitcoin

“Det kan bli en tvist kring anställningen och då kan arbetstagaren ha ett starkare skydd. Det är inte bara bland professionella placerare som intresset ökat utan även bland hushåll med normala inkomster. Även kring arbetsmiljön kan det uppstå frågetecken, särskilt i dessa hybridkontorstider. Nätverket är inte bara långsamt, utgivningen av bitcoin har dessutom ett högst betydande klimatavtryck. “Det gäller att skapa trygghet för arbetsskador och även sätta upp ett bra avtal kring flexibel arbetstid och arbetsplats. Ett vanligt misstag när man växer, berättar Einar, är att inte ha koll på anställningsavtalen. Här hjälper vi på Almega till med tilläggsavtal som är vattentäta och som reder ut vad som gäller”, säger Einar. Inte minst då man i en startup ofta har en stark idé som man vill förverkliga, och som det är viktigt att man skyddar. Kapaciteten i nätverket är transaktioner per dygn. Mycket händer nu med betalningar. Vad betyder det för penningpolitiken och för den finansiella stabiliteten? Konkret överväger Riksbanken att ge ut en “e-krona”. Det är viktigt att inse att finansiella tillgångar, såsom aktier och obligationer, utgör en fordran på den som ger ut dem och dennes förmåga att fullgöra sin betalningsskyldighet är ett nödvändigt villkor för att det ska finnas förtroende. Tanken här är att eftersom centralbanker världen över bedriver en väldigt expansiv penningpolitik och låter sedelpressarna gå, så kommer resultatet att bli en mycket hög inflation i framtiden. Man kan också behöva fundera en vända över konkurrensklausuler, när och hur man kan tillämpa dem. Hur en digital valuta kan komma att fungera i praktiken är ännu en öppen fråga. Då får man utrymme att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar motivation på arbetsplatsen”, säger han och tillägger: oklarheter ramlar i knät på arbetsgivaren. Svenska kronor ska vara det självklara valet för betalningar i Sverige och de ska vara gångbara överallt i landet.

Relaterat innehåll

  • Publicerad
  • Fler liknande inlägg
  • Tack för ditt svar

Vi ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. “När allt finns på plats får du tid till att vara en närvarande ledare som får dina medarbetare att känna sig välkomna, hörda, sedda och inkluderade. Att anställa i för lågt löneläge är ett klassiskt misstag som kan bli en diskrimineringsfråga.”. Det gäller att skriva ordentliga avtal”, säger Einar. Det här är viktigt att reda ut eftersom det är arbetsgivaren som bär risken om det är ett otydligt upplägg eller om man har skrivit fel. Bitcoins värde är helt beroende av att tillräckligt många fortsätter att ha förtroende för dess värde också i morgon. Vi på Almega vill vara en partner i det här, vi är en icke vinstdriven intresseorganisation som främjar företagande och skapar hållbara spelregler för företagen och personalen”, säger han. Riksbanken är dock bara en del i en större helhet. Vill du bli medlem i ett av förbunden inom Almega? Detta är också Riksbankens ledstjärna i det pågående arbetet med e-kronan. Det är därför viktigt att den som vill köpa bitcoin förstår vad det är och vad det inte är. Storbankernas mobilbetalningsapp Swish är ett exempel. “Om du till exempel har fem killar som jobbar på en avdelning och anställer en tjej behöver du checka av att lönen sätts i samma nivå utifrån lönestruktur och de olika kompetenssteg som ligger till grund för tjänstens värdering. Eva Bergström, marknadschef, e-post. Det tycks också vara så att intresset följer prisuppgångarna – ju högre värdering, desto fler ser bitcoin som en lockande investering. Det avslöjar vice riksbankschef Cecilia Skingsley i en intervju med Financial Times (betallänk). Sveriges ekonomiska välstånd bygger på att vi har säkra, snabba och billiga betalningar. Centralbanker följer utvecklingen och förbereder sig på att anpassa sina tjänster så att de ligger i tiden.

Kring allt det här, från avtal via pension till arbetsmiljö men även ledarskap, arbetsliv och hållbarhet kan man bolla med Almega och få konkret hjälp och stöd, berättar Einar. Det gäller också pengar. På onsdagsmorgonen utvecklade hon resonemanget i samband med en intervju i Sverigs radio. Jämförelsen med guld haltar också en del. Men som jag har konstaterat är det svårt att se en mer allvarlig risk av det här slaget så länge ekonomierna i grunden är stabila och välskötta.

Om man känner sig orolig och inte sedd över tid byter man arbetsgivare. Det är obligatoriskt att ange ett kostnadsställe (fyra siffror) på samtliga fakturor. Klicka här! Visserligen finns en begränsad mängd av såväl guld som bitcoin, men till skillnad från bitcoin har guld ett alternativt värde eftersom det kan användas till att tillverka smycken och andra värdesaker. Besök våra frågor och svar på (öppnas i nytt fönster). Och eftersom det inte finns någon stabil och välskött ekonomi som backar förtroendet går detta i kraftiga vågor, med enorma fluktuationer i bitcoins värde som följd.

Riksbanken överväger e-krona – kan bli utmanare till bitcoin: Sveriges Riksbank – för en stark och säker ekonomi

Men huvudspåret för dessa är oförändrat – se till att alla former av pengar fungerar väl och möter nya behov på ett säkert och effektivt sätt. Anmälan är öppen – start 27 januari! Frågor? Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. “Det är inte ett alternativ för oss att inte göra något alls”. Att ha en bra pensionslösning är lätt att glömma, men viktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare, lyfter Einar.

Riksbanken överväger e-krona – kan bli utmanare till bitcoin – Breakit

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman samt Anders Wiklund. Beslut om detta ska bli verklighet eller inte ska enligt plan tas inom två år. Erik Wisterberg Reporter Riskbanken kan bli första centralbank i världen att ge ut en digital valuta. “Vi har egentligen igen att titta på när det kommer till hur den ska designas och vilka de möjliga konsekvenserna är”, säger Cecilia Skingsley till Financial Times och tillägger: det är kärnan i Riksbankens uppdrag. Hur designar vi detta: ett uppladdningsbart kort, en app eller på något annat sätt”, säger Cecilia Skingsley till Financial Times. När det kommer till digitala betalningar finns i stort sett alltid kontrollinstanser, i form av banker eller andra tredjepartsaktörer, istället som garant. Den datorkraft som bearbetningen av bitcoins totala blockkedja per år kräver motsvarar Norges hela årliga elkonsumtion. Det är också viktigt att hålla koll på löneläget. Nu planerar Sveriges Riksbank, som första riksbank i världen, att ta fram en digital valuta. “Företag ska vara långsiktigt hållbara. Då behöver man ordning och reda, standardiserade villkor med inslag av flexibilitet, professionell rådgivning, någon som hjälper en att hålla koll på diskrimineringsregler och arbetsrätten. Då är det naturligt att Riksbanken och andra centralbanker undersöker möjligheten att uppdatera sina tjänster till allmänheten genom att ge ut digitala pengar (e-kronor) som ett komplement till kontanter. Arbetsmiljöreglerna är komplexa, och det är svårt att ha koll på vad man behöver ha på plats i olika faser och storlekar av företaget. Den privata sektorn bidrar med innovationskraft och nya tekniska lösningar.

Lär dig värdera techbolag – introkurs i MA-processen och värdering av privata techbolag
Koll på anställningsavtal

Det är därför svårt att se att bitcoin skulle kunna vara något särskilt bra skydd mot en eventuell uppgång i inflationen eller överhuvudtaget någon bra investering för de allra flesta. Det kan jämföras med att det enbart i Sverige i genomsnitt görs mer än 10 miljoner kortbetalningar per dag. Gott ledarskap tar tid – och är ett arbete som är värt varenda minut.”.

Lämna ett svar